POSADZKI BETONOWE

Posadzki przemys?owe POSADZKI BETONOWE

 POSADZKI PRZEMYSŁOWE UTWARDZANE POWIERZCHNIOWO

Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo to posadzki, które wykonuje się za pomocą wcierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci posypki- gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, twardych wypełniaczy mineralnych i domieszek o składzie zapewniających odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną. Stosuje się je przede wszystkim w budownictwie przemysłowym a szczególności: halach magazynowych i fabrycznych, supermarketach, ciągach komunikacyjnych , parkingach wielopoziomowych itp.
Posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo wykazują:
- wysoką twardość
- wysoką odporność na uderzenia,
- odporność na ścieranie,
- szczelność,
- brak pylenia,
- łatwość utrzymania czystości,
- zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia smarami i paliwami;

 Stosujemy posypki utwardzające następujących firm: Bautech, Sicon, Sika, Cemix, Fortemix.

ETAPY PROJEKTOWANIA POSADZKI UTWARDZONEJ POWIERZCHNIOWO:

Podbudowa
Jest to warstwa podkładowa pod posadzkę pływającą wykonana najczęściej z betonu B-10 mająca zapobiegać deformacji tzw. klawiszowaniu powierzchni co ma często miejsce w przypadku wylewania jednowarstwowej posadzki przemysłowej bezpośrednio na podłoże gruntowe, Dlatego wariant proponowany przez naszą firmę to posadzki przemysłowe dwuwarstwowe - z cienką podbudową betonową tzw. chudziakem. Najlepszym rozwiązaniem jest chudziak wykonywany przez tego samego wykonawcę co posadzka przemysłowa, ze względu na to, że warstwa wylanego betonu musi być ściągnięta i układana pływającą łatą wibracyjną co powoduje usunięcie powietrza z betonu i zwiększenie jego wytrzymałości, a także odpowiednie spoziomowanie i nadanie ewentualnych spadków co przekłada się na równość grubości płyty nośnej oraz zoptymalizownie ilości betonu potrzebnej na posadzkę przemysłową.

 

 Przygotowanie podłoża , rozkładanie, zbrojenie i wibrowanie betonu
-oddzielenie ścian i słupów folią, którą układa się w celu ograniczenia tarcia między płytą a podbudową lub pomiędzy płytą a podkładem betonowym, odizolowanie posadzki od pozostałych elementów konstrukcji pianką dylatacyjną
- wylanie i ułożenie betonu spełniającego wymagania posadzkowe tj. Klasy nie niższej niż B-25 Beton zbrojony jest zazwyczaj włóknem stalowym rozproszonym, które opóźnia powstawanie np. rys skurczowych. Po zastosowaniu włókna stalowego beton przekształca się z ciała kruchego w materiał elastyczno-plastyczny, który nie ulega zniszczeniu nie odkształca się stopniowo utrzymując swoją nośność. Zastosowanie włókien zwiększa odporność płyty na pękanie , poprawia twardość i udarność, zwiększa odporność na obciążenia mechaniczne zbrojenie włóknami polipropylenowymi jest zalecane jako dodatkowe przeciwdziałanie powstawaniu spękań w płycie w ciągu 24 godzin, co zapewnia szczelność powierzchni posadzki, redukuje zniszczenia krawędzi dylatacji, poprawia odporność na na uderzenia, zmniejsza nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność . Zbrojenie siatkami jest stosowane dla zapobiegania powstawania i niedopuszczenia do zbyt dużego rozwarcia się rys w płytach. Do rozściełania i zawibrowania betonu służą samojezdne maszyny z laserowo kontrolowaną rzędną układanego betonu typu Laser Screed lub Copper Head pozwalają one na dzienne ułożenie kilku tysięcy m2 posadzki wysokiej jakości.

 


Zatarcie i impregnacja posadzki
- Od wielu posadzek przemysłowych wymaga się przede wszystkim wysokich odporności na ścieranie można to zapewnić przez zastosowanie posypki utwardzającej, którą rozprowadzamy a następnie wcieramy za pomocą samojezdnych zacieraczek, jest to bardzo ważna czynność wpływająca na wyboistość i estetykę posadzki. Po zatarciu na płytę posadzki nanosi się impregnat służący do pielęgnacji i i zabezpieczenia posadzek.

 

Nacinanie i wypełnianie dylatacji
- Szczeliny dylatacyjne wykonuje się poprzez nacięcie,na pola nie większe niż 6m x 6m w technologii cięcia świeżego betonu, która umożliwia kontrolowanie pęknięcia płyty. Cięcia wykonuje się w 1/3 grubości płyty w głąb podsadzki. W przypadku masy elastycznej po około 28 dniach gdy nastąpi zasadnicze otwarcie fug w betonie należy oczyścić fugi i wypełnić szczelinę dylatacyjną elastyczną masa uszczelniającą, ewentualnie aby skrócić czas przeznaczony do użytku szczeliny wypełnia się rozgrzaną masą na bazie wosku.